Земеделска земя

Колкото повече години минават от далечната 89-та година толкова повече на всички ни става ясно колко е ценна земеделската земя.Разбираме че земеделската земя освен актива-рента  притежава и и други положителни качества.